Műszaki vizsga


Benzin és dízel üzemű személy és kistehergépkocsi (3,5 t-ig), pótkocsi (750 kg össztömegig) műszaki vizsgáztatása helyben.


Műszaki vizsga bruttó árak:

Személygépkocsi
20.990,-
Kistehergépkocsi (3,5 t-ig)
22.990,-
Pótkocsi (750 kg-ig)
14.490,-

Hatósági pótdíjak:

Összkerékhajtás
4.100,-

(A fenti árak tartalmazzák a környezetvédelmi felülvizsgálatot (zöldkártya) és az előzetes átvizsgálást!)

Műszaki vizsgához szükséges okmányok:

Magánszemélyek esetén:
- Forgalmi engedély
- Kötelező biztosítás érvényességét igazoló befizetés
- Személyi igazolvány és lakcímkártya
- Meghatalmazás (Amennyiben nem a saját járművét vizsgáztatja)
Céges eljárás esetén:
- Forgalmi engedély
- Kötelező biztosítás érvényességét igazoló befizetés
- Aláírási címpéldány
- Cégbírósági bejegyzés (cégkivonat)
- Meghatalmazás (Amennyiben nem az aláírásra jogosult kéri a vizsgáztatást)


Műszaki vizsga és a környezetvédelmi felülvizsgálat új szabályai

A gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról szóló 2009/40 EK irányelv szabályainak magyar jogrendbe való integrálása [5/1990. (IV. 12.) KöHÉM és a 77/2009 (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM rendeletek] alapján 2010. január 1-jétől jelentősen módosult a járművek műszaki vizsgálatának rendje.
Az egyablakos ügyintézés megvalósításának első jelentős lépéseként a környezetvédelmi felülvizsgálat a műszaki vizsga részét képezi, ezáltal adott a lehetőség, hogy a környezetvédelmi és a műszaki követelmények megfelelőségének ellenőrzése egy helyszínen, egy eljárásban történjen, ebből következően lényegesen rövidebb idő alatt valósuljanak meg.

Amennyiben a jármű a műszaki vizsgálat követelményeinek megfelel, a Műszaki Adatlap szerint a forgalmi engedély időbeli hatályát a helyszínen meghosszabbítják, a műszaki állomás az érvényesítő címkét és a plakettet a rendszámra felragasztja, a sorszámot a forgalmi engedélyben rögzíti.

Továbbra is a műszaki vizsga végén, – a jármű forgalmi engedélyében – érvényesítésre kerül az új érvényességi idő, a következő műszaki vizsga időpontja. Amennyiben a forgalmi engedélybe bejegyzés nem tehető, vagy a műszaki vizsgán olyan megállapításokra kerül sor, amelyek alapján az okmány arra nem alkalmas, úgy a hatósági bizonyítvánnyal (műszaki adatlappal) a továbbiakban is el kell menni az okmányirodához, ahol a forgalmi engedély cseréje vagy érvényesítése történik.

A fentiek alapján 2010. január 1-jétől a jármű műszaki és környezetvédelmi érvényességét kizárólag a forgalmi engedély bizonyítja, amelyhez érvényesítő címke és plakett tartozik. A környezetvédelmi igazoló lap (zöldkártya) 2010. január 1-jei hatállyal megszűnt. A járművel a közúti forgalomban a forgalmi engedélybe bejegyzett érvényesség időpontjáig lehet részt venni.

Lényeges változás, hogy a tulajdonos, üzemben tartó felelőssége megnő a jármű műszaki állapotát illetően, a jogszabályokban meghatározott követelmények tekintetében. Amennyiben a vizsgálat során a jármű nem felel meg, úgy 2010. január 1. után a jármű forgalmi engedélyének érvényességi ideje megszüntetésre és a környezetvédelmi plakett valamint az érvényesítő címke a jármű rendszámáról eltávolításra kerül. Ebben az esetben a forgalmi engedély érvényessége az ellenőrzés napján szűnik meg, így a jármű vezetője a járművével – saját felelősségére és kockázatára – a helyszínt elhagyhatja, hogy azt műszaki vizsgára felkészítse.

A Leonberger BT.-nél a műszaki vizsga megkezdése előtt a jármű előzetes műszaki átvizsgáláson (közlekedésbiztonsági vizsgálat) megy keresztül. A hibátlan, vagy a megjavított járművön ezt követően indul el a hatósági tevékenység, azaz a műszaki vizsga a tulajdonos vagy megbízottja kérelmére.

Kezdőlap | Műszaki vizsga | Hengerfej felújítás | Autószervíz | Letöltések | Kapcsolat